لطفا منتظر بمانید...

جستجو در دسته بندی مینی فرز

مینی فرز توسن مدل 3382AV

قدرت: 850 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
550,000 تومان 535,000 تومان

مینی فرز توسن مدل 3119A

قدرت: 900 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
525,000 تومان 485,000 تومان

مینی فرز دیوالت مدل DWE 4010

قدرت: 730 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
1,200,000 تومان 1,150,000 تومان

مینی فرز هیوندای مدل HP7811-AG

قدرت: 780 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11500 دور در دقیقه
620,000 تومان 580,000 تومان

مینی فرز رونیکس مدل 3112

قدرت: 860 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتری
سرعت: 11000 دور در دقیقه
535,000 تومان 490,000 تومان

مینی فرز دسته بلند کاربو مدل 4116

قدرت: 1010 وات
قطر صفحه:115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
845,000 تومان 765,000 تومان

مینی فرز کاربو مدل 4105

قدرت: 1050 وات
قطر صحفه: 115 میلی متر
سرعت: 11000دور در دقیقه
740,000 تومان 688,000 تومان

مینی فرز میلواکی مدل AG 10-125

قدرت: 1000 وات
قطر صفحه: 125 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
  920,000 تومان

مینی فرز آاگ مدل WS 8-115

قدرت: 800 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 12000 دور در دقیقه
  710,000 تومان

مینی فرز آاگ مدل Ws12-115

قدرت: 800 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 12000 دور در دقیقه
1,370,000 تومان 1,295,000 تومان

مینی فرز متوسط دی سی ای مدل Asm02-125B

قدرت: 1200 وات
قطر صفحه:125 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
890,000 تومان 745,000 تومان

مینی فرز دی سی ای مدل Asm115

قدرت: 540 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
485,000 تومان 445,000 تومان

مینی فرز کرون مدل Ct13499-115

قدرت: 720 وات
قطر صفجه: 115 میلی متر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
550,000 تومان 522,000 تومان

مینی فرز کرون مدل Ct13501

قدرت: 650 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
550,000 تومان 485,000 تومان

مینی فرز دی سی ای مدل Asm04-125

قدرت: 1020 وات
قطرصفحه: 125 میلییمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
780,000 تومان 745,000 تومان

مینی فرز دی سی ای مدل Asm03-115

قدرت: 850 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
630,000 تومان 575,000 تومان

مینی فرز ای پی ان مدل AG115p

قدرت: 1100 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
580,000 تومان 520,000 تومان

مینی فرز هیوندای مدل HP8512

قدرت: 850 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
  490,000 تومان

مینی فرز رونیکس مدل 3100k

قدرت: 1100 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
987,800 تومان 895,000 تومان

مینی فرز دیمر دار رونیکس مدل 3100

قدرت: 1100 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
822,800 تومان 745,000 تومان
www.achar13.com
www.achar13.com
www.achar13.com