لطفا منتظر بمانید...

جستجو در دسته بندی دریل برقی

دریل تخریب 5 شیارهیوندای HP1340H-DH

قدرت: 1300 وات
نیروی ضربه: 2 تا 16 ژول
سیستم قلم: 5 شیار(Hex)
  1,350,000 تومان

چکش تخریب صنعتی کاربومدل 0830

قدرت: 1000 وات
نیروی ضربه تخریب: 15 ژول
سیستم قلم: 6 شیار(Hex)
1,830,000 تومان 1,750,000 تومان

چکش تخریب کاربومدل 1805

قدرت: 1800 وات
نیروی ضربه تخریب: 46 ژول
سیستم قلم: 6 شیار(Hex)
  3,990,000 تومان

چکش تخریب کاربو مدل 1170

قدرت: 1500 وات
نیروی ضربه تخریب: 29 ژول
سیستم قلم: 5 شیار خشابی
  3,048,000 تومان

چکش تخریب سوپر صنعتی کاربو 0870

قدرت: 1500 وات
نیروی ضربه تخریب: 22 ژول
سیستم قلم: 6 شیار (Hex)
  1,780,000 تومان

دریل 10 سوپرصنعتی کاربومدل 6510

قدرت: 650 وات
سرعت: 3000 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 10 میلیمتری
  489,000 تومان

دریل 13 چکشی کاربومدل 6381

قدرت : 810 وات
سرعت: 3000 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 13 میلیمتری
  650,000 تومان

دریل گیربکسی بوش مدل GSB18-2 RE

قدرت: 800 وات
سرعت: 3000 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 13 میلیمتری
  1,750,000 تومان

دریل بتن کن کرون مدل Ct18102

قدرت:1500 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 800 دور در دقیقه
1,570,000 تومان 1,440,000 تومان

دریل بتن کن دی سی ای مدل Azc03-38

قدرت: 1100 وات
سه نظام: 5 شیار
سرعت: 320 دور در دقیقه
2,440,000 تومان 2,385,000 تومان

دریل بتن کن دی سی ای مدل Azc04-30

قدرت: 960 وات
سه نظام: 4 شیار
سرعت: 1000 دور در دقیقه
1,650,000 تومان 1,590,000 تومان

پیچگوشتی برقی دی سی ای مدل Ajz08-10

قدرت: 250 وات
سه نظام: 10 میلیمتر خودکار
سرعت: 850 دور در دقیقه
550,000 تومان 535,000 تومان

دریل چکشی پوکا مدل D13240

قدرت: 750 وات
سرعت: 2800 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 13 میلیمتری
525,000 تومان 440,000 تومان

دریل برقی رونیکس مدل 2111

قدرت: 480 وات
سرعت: 3000 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 10 میلیمتری
  483,700 تومان

دریل چکشی آاگ مدل SBE630R

قدرت: 630 وات
سرعت دوران: 2800 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 13 میلیمتری
920,000 تومان 865,000 تومان

دریل چکشی بوش مدل PSB530RE

قدرت: 530 وات
سرعت: 3000 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 13 میلیمتری
1,250,000 تومان 1,170,000 تومان

دریل چکشی آاگ مدل SBE500R

قدرت: 500 وات
سرعت: 2650 دور بر دقیقه
سه نظام: آچار خور 10 میلیمتری
980,000 تومان 820,000 تومان

دریل چکشی کرون مدل Ct10129

قدرت: 750 وات
سرعت: 2800 دور در دقیقه
سه نظام: آچار خور 13 میلیمتری
580,000 تومان 550,000 تومان

دریل چکشی هیوندای مدل HP9013

قدرت: 900 وات
سرعت: 2800 دور در دقیقه
سه نظام: آچارخور 13 میلیمتری
670,000 تومان 570,000 تومان

دریل چکشی پوکا مدل D13250

.
457,000 تومان 425,000 تومان
www.achar13.com
www.achar13.com
www.achar13.com