لطفا منتظر بمانید...

جستجو در دسته بندی دریل بتن کن

دریل بتن کن رونیکس مدل 2701

قدرت:800 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 1100 دور در دقیقه
1,098,000 تومان 1,090,000 تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل 2707

قدرت:1500 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 800 دور در دقیقه
1,795,000 تومان 1,720,000 تومان

دریل بتن کن کرون مدل CT18055

قدرت: 1050 وات
نیروی ضربه تخریب:
سیستم قلم: 5 شیار اتوماتیک
  1,488,000 تومان

دریل بتن کن سه کاره پوکا مدل H3-26

قدرت: 800 وات
سه نظام: 4 شیار
سرعت:900 دور در دقیقه
  680,000 تومان

دریل بتن کن آاگ مدل KH24IE

قدرت: 720 وات
سه نظام:4 شیار خشابی
سرعت: 1500 دور در دقیقه
  2,190,000 تومان

دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2630

قدرت: 800 وات
سه نظام:4 شیار خشابی
سرعت: 1200 دور در دقیقه
2,840,000 تومان 2,580,000 تومان

دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2630T

قدرت:800 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 1200 دور در دقیقه
  2,080,000 تومان

بتن کن 8 کیلویی دیوالت مدل D25871K

قدرت: 1400 وات
سه نظام: 5 شیار خودکار
تعدادضربه: 2520 ضربه
  11,000,000 تومان

دریل بتن کن هیوندای HP1240M-RH

قدرت: 1200 وات
سه نظام: 5 شیار خشابی
سرعت: 556 دور در دقیقه
2,180,000 تومان 2,020,000 تومان

دریل بتن کن هیوندای مدل HP8027-EH

قدرت: 800 وات
سه نظام: 4 شیار
سرعت:1100 دور در دقیقه
  1,085,000 تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل 2700

قدرت:850 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 1200 دور در دقیقه
1,408,000 تومان 1,260,000 تومان

دریل بتن کن کرون مدل Ct18102

قدرت:1500 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 800 دور در دقیقه
1,570,000 تومان 1,440,000 تومان

دریل بتن کن دی سی ای مدل Azc03-38

قدرت: 1100 وات
سه نظام: 5 شیار
سرعت: 320 دور در دقیقه
2,440,000 تومان 2,385,000 تومان

دریل بتن کن دی سی ای مدل Azc04-30

قدرت: 960 وات
سه نظام: 4 شیار
سرعت: 1000 دور در دقیقه
1,650,000 تومان 1,590,000 تومان

دریل بتن کن دی سی ای مدل Azj02-20

قدرت:500 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 850 دور در دقیقه
1,080,000 تومان 1,040,000 تومان

دریل بتن کن کرون مدل Ct18108

قدرت: 800 وات
سه نظام: 4 شیار
سرعت:1200 دور در دقیقه
1,350,000 تومان 1,265,000 تومان

دریل بتن کن دی سی ای مدل Azc05-26B

قدرت: 720 وات
سه نظام: 4 شیار
سرعت: 1200 دور در دقیقه
1,385,000 تومان 1,345,000 تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل 2732

قدرت:1500 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 750 دور در دقیقه
1,757,800 تومان 1,598,000 تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل 2736

قدرت:1500 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 750 دور در دقیقه
1,867,800 تومان 1,698,000 تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل 2730

قدرت:1100 وات
سه نظام: 4 شیار خشابی
سرعت: 750 دور در دقیقه
2,087,800 تومان 1,898,000 تومان
www.achar13.com
www.achar13.com
www.achar13.com